Meet our Team


Shane ShamlooShane Shamloo
Shane Shamloo CEO
Michael SalvatiMichael Salvati
Michael Salvati VP of Design
Vince SalvatiVince Salvati
Vince Salvati CFO
wsafAwsaf
Awsaf Developer
IlijaIlija
Ilija Designer
Shane ShamlooShane Shamloo
Sam 3D CGI
NikiNiki
Niki CAD Planning
DaliborDalibor
Dalibor Front-end Developer